Opdrachtgever:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Locatie:

Zegveld

Uitvoeringsperiode:

2018

Expertises:

sluizen, waterwerken, damwanden

Sluis Zegveld

Een typisch Nederlands polderlandschap, zo zou je de omgeving van Zegveld kunnen omschrijven. Het kleine dorp dat inmiddels is ingelijfd in de gemeente Woerden, heeft een rijke historie als het gaat om watermanagement. De rivier de Grecht vormde de belangrijkste verbinding met de rest van het land. De Zegveldse Schutsluis bood toegang voor de punters die Zegveld bevoorraden en reguleerde de waterstand. In de jaren na de ruilverkaveling (1958) werd Zegveld steeds beter via land bereikbaar. Wegen werden aangelegd en bedrijventerreinen werden een feit. De Grecht werd steeds minder gebruikt voor de handel en de sluis verloor haar functie als schutsluis. De Zegveldse Sluis heeft in 1991 de status ‘gemeentelijk monument’ gekregen. Vanwege achterstallig onderhoud heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ons opdracht gegeven de sluis te renoveren. Deels worden de gedempte sluis, de in- en uitlaatconstructie en de werktuigbouwkundige installaties vernieuwd; ook het metsel- en voegwerk wordt in ere hersteld.