Bodemsaneringen & sloopwerkzaamheden

Met een oppervlakte van ruim 41000 km² is Nederland een klein land dat huisvesting moet bieden aan 17 miljoen mensen. Er moet dus slim omgesprongen worden met de beschikbare ruimte om het land leefbaar te houden. Gezien de beperkte mogelijkheden worden terreinen na gebruik vaak herontwikkeld al dan niet binnenstedelijk. 

Door het intensieve gebruik van de bodem en onwetendheid in het verleden is de bodem op veel locaties verontreinigd. Met name minerale oliën, aromaten, gechloreerde oplosmiddelen, Pak, zware metalen en PFAS zijn in de bodem opgeslagen. Voordat een terrein opnieuw ontwikkeld kan worden, zal er vaak moeten worden gesaneerd of geïmmobiliseerd, hiervoor gelden strenge richtlijnen. Het intensieve traject van vergunningsverstrekking tot oplevering van een schone projectlocatie bieden wij als geheel aan. Ook eventuele sloopwerkzaamheden kunnen wij verzorgen.

Binnen onze projecten ligt onze focus op:

  • Het ontwerpen en uitvoeren van de meest duurzame en kostenefficiënte oplossing binnen een realistisch tijdsbestek.
  • Omgevingsmanagement
  • Veiligheid: van medewerkers en de omgeving.

Geïnteresseerd?

Deze expertises vind je mogelijk ook intressant: