Kleywegen

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kleywegen neemt verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Op meerdere gebieden zetten wij in op een betere leefomgeving:

Prestatieladder

Als belangrijk onderdeel van ons MVO beleid zet Kleywegen BV zich in om CO2-uitstoot te reduceren. Dit betekent het streven naar een substantiële energie-efficiëntie op de eigen werkvloer en bij projecten. Hiervoor gebruikt Kleywegen de CO2-Prestatieladder. De externe leveranciers en partners worden hier zo nodig ook bij betrokken. Wij zijn voor niveau 3 op de ladder gecertificeerd. Bekijk hier de stukken in het kader van de CO2-Prestatieladder:

  • C02 Certificaat tot 2025
  • Externe nieuwsbrief CO2-Prestatieladder - 2022
  • Externe nieuwsbrief CO2-Prestatieladder - 2021 2e halfjaar
  • Externe nieuwsbrief CO2-Prestatieladder - 2021 1e halfjaar
  • Externe nieuwsbrief CO2-Prestatieladder - 2020 Q2
  • Externe nieuwsbrief CO2-Prestatieladder - 2020
  • Externe nieuwsbrief CO2-Prestatieladder - 2019 Q2
  • Externe nieuwsbrief CO2-Prestatieladder - 2019

Keteninitiatief en Publicaties.
Klik hierboven voor de link naar onze publicaties met betrekking tot onze deelname en initiering van keteninitiatieven. 

De duurzame leverancier

Kleywegen is lid van de Duurzame Leverancier, het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen ondernemen. Zij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid.
Meer informatie over de CO2-Prestatieladder en de gecertificeerde bedrijven is te vinden op de website van SKAO.

Cor werkt beter

Wij zijn samenwerkings-partner van Cor Werkt Beter. Een bijzonder klusbedrijf dat fungeert als intermediair tussen het productieve arbeidspotentieel van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (denk aan doelgroepregister en beschut werk) en de vraag naar laaggeschoolde arbeid in de circulaire economie en facilitaire dienstverlening. Kleywegen werkt samen met Cor Werkt Beter, denk aan opdrachten, stageplaatsen en leerwerkplaatsen.

Cor Kleywegen