MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kleywegen neemt verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Op meerdere gebieden zetten wij in op een betere leefomgeving:

Prestatieladder

Als belangrijk onderdeel van ons MVO beleid zet Kleywegen BV zich in om CO2-uitstoot te reduceren. Dit betekent het streven naar een substantiële energie-efficiëntie op de eigen werkvloer en bij projecten. Hiervoor gebruikt Kleywegen de CO2-Prestatieladder. De externe leveranciers en partners worden hier zo nodig ook bij betrokken. Wij zijn voor niveau 5 op de ladder gecertificeerd. Bekijk de stukken in het kader van de CO2-Prestatieladder op Valutum, ons moederbedrijf.

De duurzame leverancier

Kleywegen is lid van de Duurzame Leverancier, het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen ondernemen. Zij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid.
Meer informatie over de CO2-Prestatieladder en de gecertificeerde bedrijven is te vinden op de website van SKAO.

Vakgroep Restauratie

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. Kleywegen is via haar zusterbedrijf gecertificeerd en zet zich met passie in voor het behoud van het gebouwde culturele erfgoed. 

VIA Woerden

Wij zijn samenwerkings-partner van VIA Woerden. Een bijzonder klusbedrijf dat fungeert als intermediair tussen het productieve arbeidspotentieel van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (denk aan doelgroepregister en beschut werk) en de vraag naar laaggeschoolde arbeid in de circulaire economie en facilitaire dienstverlening. Kleywegen werkt samen met VIA Woerden, denk aan opdrachten, stageplaatsen en leerwerkplaatsen.