Rioolwerkzaamheden

Met bijna 126.000 kilometer rioolbuizen, is vrijwel ieder huishouden in Nederland aangesloten op het rioleringssysteem. De noodzaak en het nut van riolering is voor iedereen duidelijk. Gezondheid staat op nummer één. 

Het goed scheiden van hemel- en afvalwater leidt tot minder zieken en draagt bij aan de algehele gezondheid van ons Nederlanders. Daarnaast zorgen klimaatveranderingen voor hevige regenbuien en periodes van extreme droogte waardoor het rioolstelsel op de proef wordt gesteld.  De traditionele gemengde riolering kan de watertoevoer niet aan en moet steeds vaker worden aangepast of vervangen door een gescheiden riolering. Zowel bij nieuwe aanleg als bij reconstructiewerkzaamheden deelt Kleywegen haar kennis over innovaties binnen dit vakgebied. Naast het uitvoeren van de werkzaamheden zullen wij dan ook altijd meedenken over de toegevoegde waarde van laagdrempelige aanvullingen in het kader van watermanagement. Zo kunnen kolken, infiltratiesystemen en waterbuffers worden ingezet om de overlast te beperken.

Wat doen wij?

  • We leggen nieuwe riolen aan.
  • We voeren reconstructies uit op bestaande rioleringssystemen.
  • We werken vanuit klimaatadaptieve inzichten.
  • We beperken omgevingshinder tijdens werkzaamheden.

Geintresseerd?

Deze expertises vind je mogelijk ook intressant: