Meer groene ruimte met een professioneel aangelegde daktuin

Het is de trend van vandaag: het aanleggen van daktuinen. Als daktuin aannemer is Kleydaktuinen gespecialiseerd in alle facetten die bij de aanleg van een daktuin komen kijken.

Een daktuin mag niet verward worden met hovenierswerk of de aanleg van een sedumdak. Daktuinen zijn stukken waardevolle groenvoorziening, inclusief bestrating en inrichting, die bovenop bruikbare gebouwde ruimte gerealiseerd worden.

Kleydaktuinen legt als groendak aannemer bijvoorbeeld daktuinen aan op parkeerkelders bij residentiële gebouwen of utiliteitsgebouwen. Ook een commerciële plint onder en naast een wooncomplex kan prima voorzien worden van een daktuin.

Waarom kiezen voor een daktuin?

De redenen om voor een daktuin te kiezen zijn legio:

  • Allereerst beantwoordt de daktuin aan de hedendaagse wens om meer groenvoorziening te hebben in binnenstedelijk gebied.

  • Een daktuin zorgt voor een stuk natuurlijke verkoeling in onze steeds warmer wordende zomers.

  • Ook zorgt een daktuin voor een meer gecontroleerde afvoer van hemelwater, doordat water op een natuurlijke wijze gebufferd wordt. Hierdoor wordt er een bijdrage geleverd aan het oplossen van het afwateringsprobleem dat ons rioleringsstelsel kent, vanwege de steeds heftiger wordende regenbuien.

  • Misschien wel de belangrijkste functie van een daktuin is het hoge recreatieve gehalte. De mens kan in bebouwd gebied genieten van een stukje natuur.

Alle kennis, mensen en machines in huis

Als daktuin aannemer heeft Kleydaktuinen alles in huis om een prachtige daktuin te realiseren. Met de nodige ervaring, kennis, mensen en machines realiseert Kleydaktuinen schitterende groenprojecten, inclusief alle bijbehorende bestrating en inrichting. Het is dus ‘one stop shopping’ bij de groendak aannemer.

Beplanting kan geheel naar keuze worden uitgevoerd, binnen de kaders van wat technisch haalbaar is. Daar zit dan ook een belangrijk punt: een goede daktuin begint bij het maken van het juiste plan, met de daarbij behorende berekeningen. Daarom komt Kleydaktuinen graag vroeg aan tafel bij de architect of opdrachtgever. De focus in de berekeningen wordt gelegd op de waterhuishouding en de draagkracht van het dak waarop de tuin moet worden aangelegd.

Alle Voordelen van het hebben van een Daktuin

Het voordeel voor de ontwikkelend aannemer is meervoudig:

Ook voor onderhoud

Kleydaktuinen realiseert daktuinen, van de ontwerpfase naar de aanleg, tot en met het onderhoud. Zo heeft de eigenaar van de daktuin er geen omkijken naar en is een gezonde daktuin te allen tijde gegarandeerd. Daktuinen bieden eigenaren van gebouwen de kans om iets goeds te doen met de vierkante meters dak, zonder dat er aan ruimtelijke functionaliteit wordt ingeboet.

Vraag daktuin aan bij Kleywegen

Eerst iemand spreken? Bel dan naar (0348) 68 94 46