Kleybruggen

Nederland is een waterland bij uitstek. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel. Bij waterbouw denken we dan al snel aan grote projecten die Nederland verdedigen tegen het water, zoals de Deltawerken. 

Binnen de grond- weg en waterbouw ligt de focus op kleinschaliger watermanagement. Kleybruggen ontwerpt, bouwt, renoveert en onderhoud bruggen, steigers en kademuren voor veilige bereikbaarheid. Daarnaast zijn we specialist in water- en grondkerende constructies zoals beschoeiingen en damwanden die de oeverwand tegen afkalving beschermen.

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door:

  • een overkoepelde visie: garantie op veilige bereikbaarheid kan alleen gegeven worden als aanleg, bouw en onderhoud optimaal op elkaar zijn afgestemd.

  • een professionele aanpak met oog voor de omgeving.