Kleywegen bouwt onderheide duiker in Gouda

Gouda vervangt steeds meer riolering door een gescheiden afvoersysteem voor regen- en vuil water. Dat is beter voor het milieu en vergroot de afvoercapaciteit. Meer afvoercapaciteit helpt wateroverlast voorkomen bij hevige regenval, nu en in de toekomst. Het betekent dat ook de afvoercapaciteit van het oppervlaktewater moet vergroten; zoals bij duikers.

 

Kleywegen werd door de gemeente Gouda ingeschakeld om aan de Koningin Wilhelminaweg een bestaande duiker te vervangen voor een grotere. Een project met mooie uitdagingen.

Van rond naar vierkant

De bestaande duiker was rond, met een doorsnede van 400 mm. De nieuwe duiker is vierkant, met de afmetingen 1250 mm x 750 mm. Duidelijk meer ruimte voor de benodigde afvoer, maar tevens een veel groter gewicht. Het toegenomen gewicht maakte dat de constructie van een fundering moest worden voorzien. De ondergrond in Gouda is zeer zettingsgevoelig. Met een doorgaande verkeersader die over de duiker loopt wil je geen enkel risico nemen. Daarom heeft de gemeente Gouda een hangduiker op een fundering van palen ontworpen.

 

 

Slim gebruik gemaakt van de zomervakantie

De werkzaamheden zijn in de zomervakantie uitgevoerd om overlast voor het verkeer te minimaliseren. Dat gaf Kleywegen de gelegenheid om de bouwput te maken die er nodig was. Na verwijdering van de oude duiker en de voorbereiding van de grond zijn er 14 stalen buispalen aangebracht, van 21 meter lang met een doorsnede van 508 mm. De nieuwe duiker is daarna in segmenten geplaatst. De doorstroomopening meet 1250 mm breed bij een hoogte van 750 mm. De totale lengte van de duiker meet 21,5 meter.

 

Een van de uitdagingen: het oppervlaktewater moest afgedamd en omgeleid worden, om doorstroming te handhaven. Kleywegen verzorgde dat keurig met behulp van een zelf aansturende pompinstallatie die tegen deze taak was opgewassen. De aanwezigheid van een veelheid aan belangrijke kabels en leidingen vormde een speciaal punt van aandacht. In het voortraject zijn de meeste actieve kabels en leidingen door de netbeheerders verlegd. De rest van de aanwezige ondergrondse infra werd in goed overleg met betrokken partijen verlegd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Oude leidingen die niet meer in gebruik waren moesten worden verwijderd. Daarbij liep Kleywegen tegen de situatie aan dat bij één leiding geen verantwoordelijke partij te vinden was. Uiteindelijk is ook deze leiding verlegd en is alles prima in orde gekomen.

 

 

Gevecht tegen de klok

Voor Kleywegen waren de werkzaamheden niet zozeer de uitdaging, maar wel het tijdsbestek van zes weken waarbinnen alles moest gebeuren. Dat vergde een strakke planning en een uitgebreide voorbereiding die zich uitbetaalde: het is gelukt. “Kleywegen wist dat de weg over de duiker intact en bruikbaar moest zijn op de eerste dag na de zomervakantie. Een gevecht tegen de klok weliswaar, maar daarom ook een kolfje naar de hand van Kleywegen.

De buurt houdt de voeten droog

De berekeningen voor de grootte van de nieuwe duiker zijn gemaakt door de gemeente Gouda in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland, waarbij er rekening is gehouden met het feit dat in de wijk relatief weinig oppervlaktewater is om als waterberging en voor afvoercapaciteit te gebruiken. Hierdoor is het noodzakelijk dat overtollig water zo snel mogelijk uit het gebied wordt verwerkt om grootschalige wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. De grotere duiker zorgt ervoor dat het water zich sneller kan verplaatsen en verbetert hiermee het bestaande systeem. Het feit dat alles tijdens de uitvoering zo goed gepland was en binnen de gestelde termijn werd opgeleverd, is volgens de gemeente Gouda een pluim waard. Met de nieuwe duiker is een belangrijke stap gezet om nu en in de toekomst de kans op wateroverlast in de buurt flink te verkleinen.

 

In een tijd waarin overal sprake is van logistieke problemen, is het een uitdaging om projecten op tijd op te leveren. Volgens Kleywegen vergt dat een sterk vooruitziende blik. De gunning van het werk vond eind februari plaats. Kleywegen voorzag dat er leveringsproblemen konden ontstaan in de markt. Om die reden heeft het bedrijf de benodigde materialen al in april besteld en op voorraad gelegd. Dankzij de goede onderlinge communicatie wisten de partijen van elkaar waar ze mee bezig waren en kon alles goed gecoördineerd worden. Een jaar voor de aanbesteding werd er al begonnen met het verleggen van kabels en leidingen. In het voorbereidende traject vond er een tweewekelijks overleg plaats tussen Kleywegen en het Goudse projectteam. Toen het werk eenmaal gestart was, werd er dagelijks overlegd. Goede communicatie, strakke planning en samen de schouders eronder zetten heeft ook dit project weer succesvol gemaakt.

Opdrachtgever:

Gemeente Gouda

Uitvoeringsperiode:

Juli tot augustus 2022

Expertises:

Waterwerk

Locatie:

Koningin Wilhelminaweg Gouda