OKU House

In het Fashion District in Amsterdam-West wordt OKU House gebouwd.

Ontworpen door KCAP Architects&Planners, worden er twee bouwvolumes gerealiseerd met 324 huurwoningen. Een daarvan wordt boven het bestaande Fashion House geplaatst en het andere rust op W-kolommen , tussen hetzelfde Fashion House en het daarnaast gelegen Berghaus.

In de transparante plint komen gemengde functies, ondergronds worden parkeerplaatsen en op de begane grond een fietsenstalling gerealiseerd.

De engineering en bouw worden uitgevoerd door Dura Vermeer. Kleywegen werd ingeschakeld om de bouwkuip te optimaliseren en te zorgen voor de risicodragende bodemsanering.


Kraan met lange giek ontgraaft de bouwput tot de ontwerphoogte

Ontgraven en afvoeren 25.000 kuub grond

Kleywegen is ingeschakeld om de situatie bouwrijp te maken, de bouwkuip uit te graven en een oude toerit te slopen en af te voeren. Samengevat wordt er een nieuw pand gebouwd, over een bestaand kantoorpand heen. Tevens wordt er een parkeerkelder gerealiseerd. De parkeerplaats, nu twee laags, wordt verdiept.

Er komt een parkeerkelder achter het bestaande gebouw, boven op de ‘parkeerbak’ worden links en rechts twee woontorens gerealiseerd, van ieder 35 meter hoog.

Daarin bevinden zich 10 lagen met woningen. Aan iedere toren komt een vleugel, die begint op de vijfde verdiepingsvloer. Op 17 meter hoogte loopt deze vleugel, gedragen door stalen kolommen, over de bestaande bouw heen.

Een extra uitdaging is dat alle kolommen dwars door de bestaande bouw heen geplaatst worden.

Om dat te realiseren maakt Dura Vermeer in de kelder poeren met nieuwe paalfundering, drie stuks om precies te zijn. Op iedere poer komen dan vier kolommen.

De tweede vleugel aan de westkant vult de ruimte tussen het bestaande Fashion House en Modrome, ook vanaf de vijfde verdieping. Deze vleugel staat op 3 stuks stalen W-Kolommen met ieder een eigen poer.


Elektrische pomp die zorgt dat de bouwput droog blijft tijdens de werkzaamheden

 

De grote uitdaging voor alle partijen is dat er gewerkt wordt op een relatief klein oppervlak, met beperkte ruimte. Dat vraagt veel van iedereen die aan dit project werkt, ook van Kleywegen. Samen met hen heeft Dura Vermeer de bouwkuip geoptimaliseerd, inclusief de bodemsanering. In totaal gaat Kleywegen maar liefst 25.000 kuub grond afvoeren.

Kleywegen staat bekend om risicodragende bodemsanering, vanwege het feit dat ook daarin de opdrachtgever ontzorgd wordt. Risicodragende bodemsanering wordt door Kleywegen altijd aangeboden voor een ‘fixed price’.

Dat betekent dat Kleywegen het volledige risico draagt, mochten er toch verrassingen zijn, dan komen die nooit voor rekening van de opdrachtgever. Voor Dura Vermeer is die garantie een van de doorslaggevende punten geweest om de opdracht bij Kleywegen neer te leggen.

 

 

 

Opdrachtgever:

Dura Vermeer

Uitvoeringsperiode:

November tot bouwvak 2021

Expertises:

Grondwerk

Locatie:

OKU House Amsterdam