Opdrachtgever:

Gemeente Bodegraven – Reeuwijk

Locatie:

Broekveldselaan, Bodegraven – Reeuwijk

Uitvoeringsperiode:

2020 – heden

Expertises:

reconstructie fietspad

Broekveldselaan, Bodegraven - Reeuwijk

Verkeersveiligheid blijft een actueel thema. Het aantal verkeersslachtoffers is nog steeds hoog. We denken bij verkeersongelukken meestal aan ongelukken waarbij automobilisten betrokken zijn. Het aantal slachtoffers van fietsongelukken blijft echter stijgen. Het is om die reden dat de Nederlandse overheid fietsveiligheid hoog op de agenda heeft gezet. De Gemeente Bodegraven – Reeuwijk heeft in haar ‘fietsplan’ onder meer de gevaarlijke fietssituaties binnen de gemeente in kaart gebracht. Onderzoek wees uit dat de meeste fietsongevallen plaatsvinden vanwege onduidelijke voorrangssituaties. Dit bleek ook het geval aan de Broekveldselaan. Dit fietspad is onderdeel van de hoofdweg maar in tegenstelling tot de voorrang die de automobilisten op die weg genieten, geldt dat niet voor de fietsers. Een zeer onduidelijke en gevaarlijke situatie dus. In het kader van fietsveiligheid hebben we de voorrangssituatie voor fietsers aangepast. Daarbij is direct onderhoud uitgevoerd aan het asfalt, waardoor het fietspad weer goed berijdbaar is.