Remise uitbreiding van Arriva in Tilburg

Concessie Oost-Brabant

In de concessie Oost-Brabant breidt Arriva haar vloot uit met nieuwe elektrische bussen. Hiermee geeft Arriva invulling aan haar eigen duurzaamheidsdoelstellingen én de door provincie Noord Brabant gestelde doelstelling van emissievrij openbaar vervoer in 2030.

 

 

Opdracht remise Tilburg

Een logisch gevolg van deze vernieuwing is dat er op de thuisbasis van de bussen ingrijpende aanpassingen moesten worden gemaakt om de bussen op te kunnen laden. De bestaande remise aan de Insulindestraat in Tilburg moest voorzien worden van 44 laadpunten voor de Zero Emissie bussen. In een bouwteam met opdrachtgever Arriva heeft Kleywegen de infrawerkzaamheden uitgevoerd; ook Batenburg Installatietechniek, Heliox en GS Staalbouw zijn bij de uitvoering betrokken.

 

 

‘Tijdens de verbouwing blijft de winkel open’

Logistiek was het een ingrijpende klus, omdat de bestaande remise tijdens de werkzaamheden in gebruik bleef voor de huidige dienstregeling.

De werkzaamheden van Kleywegen hadden de meeste impact op de bedrijfsvoering van Arriva. Dagelijks overleg met de  terreinbeheerder voor steeds wijzigende rijroutes op het terrein om geen vertragingen in de dienstregeling te krijgen en de hinder voor de bedrijfsvoering van Arriva tot een minimum beperken.

 

 

Infrawerkzaamheden

Er is een inkoopstation geplaatst door Enexis. Vanuit dit inkoopstation worden 2 compact stations gevoed die via de schakelkasten de 44 oplaadpunten aan de portalen gaan voorzien van stroom.

Kleywegen heeft met GPS de maatvoering verzorgd van de laadperrons, de portalen en de boven- en de ondergrondse infra. De portalen zijn gefundeerd op onderheide poeren die door Kleywegen zijn gemaakt op locatie. De sleuven en werkputten voor kabels, leidingen en schakelkasten zijn door Kleywegen verzorgd. De nieuwe installatie-eilanden bestaande uit extra zware trottoirbanden met betonstraat stenen en de nodige aanrijdbeveiligingen

De realisatie van een brandwerende muur op de installatie-eilanden is door Kleywegen uitgewerkt met keerwandelementen. Hierop wordt een fire defender systeem gemonteerd, wat verspreiding van een onverhoopte brand moet voorkomen. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn om een functionele toepassing te bedenken en te plaatsen.

De werkzaamheden zijn tussen april en augustus 2023 uitgevoerd en binnen de gestelde termijn gerealiseerd. Het eindresultaat mag gezien worden.

Opdrachtgever:

Arriva

Uitvoeringsperiode:

April – augustus 2023

Expertises:

Infrawerkzaamheden

Locatie:

Tilburg