Kleywegen maakt nieuwe productielocatie en opslagterrein Jan Snel bouw- en woonrijp

Een aantal jaren geleden ontstond bij modulair bouwer Jan Snel het plan om uit te gaan breiden. Een nieuwe productiehal en een uitgebreid opslagterrein moeten gaan zorgen voor meer productiecapaciteit.

De locatie: het voormalige terrein van discotheek Brothers. Kleywegen is ingeschakeld voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein.

Werken in bouwteamverband

De op het perceel aanwezige bebouwing werd duurzaam gesloopt. Er is circulair gewerkt, het puin dat vrijkwam werd ter plekke gebroken en weer verwerkt. Er moest verhard worden, aangezien het terrein van oorsprong niet was ingericht voor zwaar verkeer. Kleywegen en Jan Snel zijn het werk in bouwteamverband aangegaan, waarbij Kleywegen het ontwerp voor het project heeft gemaakt. Ook het bouwbedrijf dat door Jan Snel in de arm is genomen werkt mee.

Fases die worden doorlopen

Er wordt in fases gewerkt, te weten: het aanbrengen van een draagkrachtige ondergrond voor de heistelling, het leveren en aanbrengen van een rioolsysteem, het aanbrengen van fundering onder wegen en opslagterrein, het aanbrengen van straatwerk, hekken, lichtmasten en het aanbrengen van nutsvoorzieningen. In feite bestaat het woonrijp maken uit één grote plaat kant-en-klaar buitenterrein met straatwerk.

De nieuwbouw is begonnen in juni 2022 en het proces zal minder dan een jaar in beslag nemen. De opslag is inmiddels al in gebruik, het is echt ‘verbouwen met de winkel open’. Op een drukke dag staan er ongeveer 250 modules in opslag, die over en weer verplaatst worden. Nu worden kantoor en fabriek gerealiseerd, in de fabriek worden straks de circulaire prefab modules gefabriceerd.

Deze worden gebruikt voor scholen, voor asielzoekers, als modulaire operatiekamers… je kunt het zo gek niet bedenken of de modules kunnen voor alles geschikt worden gemaakt. Na gebruik komen de modules weer terug om heringericht en hergebruikt te worden. Jan Snel werkt heel circulair en eist dat ook van Kleywegen.

Geen verrassingen

Over de samenwerking met Kleywegen uit Jan Snel alleen maar lof. Er vindt strak overleg plaats, op de juiste momenten en volgens Jan Snel werkt Kleywegen snel, netjes en transparant. Jan Snel is goed te spreken over het meedenkgehalte van Kleywegen, dat is al vanaf het voortraject enorm hoog. Kortom: werken zonder verrassingen wordt gewaardeerd.

Het mooie is dat Jan Snel en Kleywegen elkaar nu een jaar of drie kennen. Het begon nota bene met het feit dat Kleywegen diverse keten bij Jan Snel afnam. Drie directieketen, voor veilige huisvesting. Dat daar een mooie samenwerking uit is ontstaan, vinden beide partijen prachtig.

 

Opdrachtgever:

Kassing & Jan Snel

Uitvoeringsperiode:

Expertises:

Bodem & Grondwerk

Locatie:

Bunnik