Ontwikkeling en infrastructuur nieuwe woonwijk Jutfasehof

Planning: Sloopwerkzaamheden, bodemsanering en bouwrijp maken vanaf Q4-2023 t/m Q2-2024. Woonrijp maken volgt in 2025 na bouw van de woningen.

Oktober 2023 zijn wij gestart met de sloop van een garage, woonhuizen en buitenbergingen, om ruimte te creëren voor de nieuwe woonwijk ’Jutfasehof’. Deze bebouwing stond tegen een bestaand monument (voormalige tegelfabriek Westraven) aangebouwd die gehandhaafd diende te blijven.

Na de sloop zijn we gestart met het ontgraven van de vervuilde grond op het terrein en het aanbrengen van een schone leeflaag van zand. Aansluitend hebben wij het hemelwater- en vuilwater riool aangelegd en de bouwkuipen gereed gemaakt voor de heiwerkzaamheden. Na de bouw van de woningen vervolgen wij onze werkzaamheden met het aanbrengen van de bovengrondse infra: de bestrating en de groeninrichting.

Opdrachtgever:

Samen Thuis Vastgoedontwikkeling, Reuvers en NCB Projectrealisatie

Uitvoeringsperiode:

Q4-2023 t/m Q2-2024

Expertises:

Boden- & Grondwerk, Rioolwerkzaamheden

Locatie:

Utrecht