Waterkwaliteitsscherm en dijkverzwaring in Wilnis

Kleywegen aan de slag in Wilnis met waterkwaliteitsscherm en dijkverzwaring in en langs de Geer

Soms komen twee opdrachten mooi samen. Dit was ook het geval in Wilnis, waar Kleywegen twee opdrachten in uitvoering heeft. Enerzijds realiseert Kleywegen er een waterkwaliteitsscherm (om brak water vanaf de Amstel tegen te houden voor de achterliggende polders) en anderzijds versterkt Kleywegen in Wilnis een dijk, die ook de toegangsweg vormt naar het project Waterkwaliteitsscherm.

In de praktijk levert deze samenloop van werkzaamheden een soepele afstemming tussen de twee projectteams op.

Bovenaanzicht werkzaamheden de Geer

 

Structurele oplossing om brak water tegen te houden

De opdracht voor Kleywegen luidde om in 20 meter watergang (De Geer) een waterkwaliteitsscherm aan te brengen, waarmee brak water vanaf de kant van de Amstel uit het achterliggende polderland gehouden kan worden. In het verleden is de watergang al eens helemaal dichtgezet met dit doel, maar dit kwam uiteraard de scheepvaart niet ten goede. Nu maakt Kleywegen er een structurele oplossing, het waterkwaliteitsscherm.

Een stalen keerdeur van zo’n 8 meter breedte die open en dicht kan. Daarnaast wordt naar de keerdeur een kelder gerealiseerd. Hierin staat een pomp met een buisdiameter van Ø 800 mm waarmee zoetwater richting de Amstel kan worden gepompt.

Ook is er een gietijzeren leiding onder vrij verval aangelegd met een diameter van Ø 900 mm waarmee zoetwater kan worden ingelaten in de Heinoomsvaart. Het verval van deze Ø 900 mm buis is 2,25 meter.


Rioleringswerkzaamheden de Geer

 

Dijkverzwaring

De dijk die door Kleywegen verzwaard wordt is ook de toegangsweg naar het project Waterkwaliteitsscherm. Bij de opdrachtgever (Waternet) zijn dit 2 verschillende projecten waaraan ook verschillende projectteams zijn gekoppeld.

Voor het project dijkverbetering Geerkade is bij de aanbesteding een Plan van Aanpak geschreven gericht op de bereikbaarheid tijden de uitvoering van de werkzaamheden.

Aan het einde van de dijk bevindt zich het recreatiepark Veenvliet. Om het verkeer van en naar Veenvliet zo min mogelijk te hinderen, heeft Kleywegen een rijplatenbaan door het weiland gelegd tijdens het ophogen en asfalteren van de dijk, zodat de aanrijdroute nooit gestremd is.


Werkterrein de Geer

 

De dijk is een halve meter opgehoogd en voorzien van een vurenhouten damwand over een lengte van circa 550 meter. Dat laatste was nodig om doorlekken van de dijk tegen te gaan. Alles is vanaf het water gedaan.

De waterzijde van de dijk is met categorie 1 klei aangevuld (ca. 1000 kuub uit de lokale grondbank), Het binnentalud van de dijk is versterkt met ca. 3500 kuub categorie 3 klei. Eind februari zal er naar verwachting geasfalteerd worden.

Opdrachtgever:

Waternet

Uitvoeringsperiode:

Februari 2021 tot heden

Expertises:

Grondwerk

Locatie:

De Geer Wilnis