Alles wat met de aanwezige waterpartijen in een project te maken heeft kan Kleywegen BV aanleggen, aanpassen of repareren. Duikers, beschoeiingen, damwanden en beplanting, u bent bij Kleywegen BV aan het juiste adres.

De ervaring leert dat wij alle kennis en kunde in huis hebben, om projecten die bouwtechnisch met oppervlaktewater te maken hebben volledig kunnen uitvoeren. Havens, vaarten en sloten, maar ook vijvers en watervallen hebben wij tot stand gebracht.