Voorbereiding open front boring VLST

In opdracht van VLST(Van Leeuwen Sleufloze Technieken) verzorgen wij de voorbereiding en verkeerskundige afzettingen ter behoeve van een open front boring onder de provinciale weg(N228) in Oudewater. De stalen buis met een diameter van 323 millimeter en een lengte van 19 meter zal in de toekomst dienst doen als duiker om het waterpeil te kunnen reguleren. De voorbereidingen omvatten het aanbrengen en na het boren verwijderen van een pers en ontvangstkuip met behulp van stalen damwand. Op deze manier wordt een watergang tijdelijk droog gelegd. Ook hebben we van tevoren met behulp van proefsleuven het bestaande kabels- en leidingentracé, dat raakvlak heeft met de boring, in kaart gebracht.