Opdrachtgever:

Gemeente Kaag en Braassem

Locatie:

Sotaweg, Roelofarendsveen

Uitvoeringsperiode:

2019

Expertises:

rioolwerkzaamheden, slappe bodem, wegfundering, openbaar groen

Sotaweg, Roelofarendsveen

Langs de Sotaweg in het buitengebied van Roelofarendsveen, zijn verschillende bedrijven en woonhuizen gevestigd. Vanwege de ligging in het slappe bodemgebied zijn er door bodemdaling rioolproblemen ontstaan. De wateroverlast die dat veroorzaakt moet worden aangepakt. Het biedt de Gemeente Kaag en Braassem tevens de gelegenheid om haar duurzaamheidambities waar te maken. Het riool in de Sotaweg wordt volledig vervangen door een gescheiden systeem voor hemelwater en afvalwater. Het voorkomt dat het regenwater wordt afgevoerd naar de zuiveringsinstallaties, wat bij heftige regenbuien zorgt voor een betere verdeling van het water en overstromingen voorkomt. Daarbij wordt het afvalwater efficiënter gefilterd en beter gezuiverd. Na de rioolwerkzaamheden zijn ook de wegfunderingen en wegverhardingen opnieuw aangelegd en zijn nieuwe bomen geplant. De Sotaweg is een smalle weg waaraan de nodige bedrijven en woonhuizen zijn gevestigd. Tijdens de werkzaamheden moesten deze bereikbaar blijven. Met ons gevarieerde dienstenaanbod en onze heldere kijk op omgevingsmanagement hebben wij dit project succesvol uitgevoerd en opgeleverd.