Opdrachtgever:

Gemeente Woerden

Locatie:

Sophiehof, Harmelen

Uitvoeringsperiode:

2020

Expertises:

Woonrijp maken

Sophiehof, Harmelen

Ruim 40 jaar was het geluid van spelende kinderen kenmerkend voor de Sophiehof in Harmelen. Na de verhuizing van basisschool ‘De notenbalk’, is er ruimte gekomen voor een nieuw geluid. De mooie locatie in het groene Harmelen krijgt een nieuwe bestemming. Woningbouw is de logische keuze gezien de huisvestingsproblematiek in Harmelen. Projectontwikkelaar Radix & Veerman won de aanbesteding met hun plan ‘Goud en Groen’. Het plan blonk uit in duurzaamheid en architectuur. Naast de bouw van starters-, eengezins-, en seniorenwoningen zal ook de omgeving opnieuw worden ingericht. Kleywegen staat bekend om haar diversiteit in dienstverlening en is dan ook sinds de start van het project betrokken geweest. We hebben de riolering opnieuw aangelegd, de wegfundering verzorgd, de watergang verbreed en het straatwerk vernieuwd. Inmiddels zijn de nieuwe bewoners verhuisd naar hun eigentijdse woningen in ‘Goud en Groen’.