Reconstructie buitenruimte ROC Mondriaan

ROC Mondriaan in Den Haag had een buitenruimte die was aangelegd in 2004, tijdens de laatste verbouwing. Deze buitenruimte bleek vandaag in 2021 niet meer aantrekkelijk. Een groenere inrichting en een betere verbinding tussen de leslokalen en de praktijkruimtes was wenselijk.

Voor de reconstructie van de buitenruimte heeft ROC Mondriaan RPS Advies- en ingenieursbureau bv uit Delft in de arm genomen. Na een onderhandse aanbesteding is het werk aan Kleywegen gegund om de plannen uit te voeren.


Ontgraven wadi

Duurzame herinrichting

De oude buitenruimte was volledig dicht gestraat, met een sterke nadruk op parkeren, niet meer van deze tijd. ROC Mondriaan was eerst alleen een lesgebouw en in afgelopen decennia zijn de aanpalende loodsen en kantoor aangekocht, hierin zijn gerealiseerd het Bouwhuis en het Innovatiehuis.

De volgende stap in de ontwikkeling van de locatie is om de buitenruimte te laten aansluiten op de leslocaties en een aantrekkelijke inrichting te realiseren met de gewenste uitstraling, die mede bijdraagt aan de functionele behoefte van de school/leerlingen.

Belangrijk bij de reconstructie was dat dit duurzaam zou gebeuren.


Nieuwe scooterstalling

 

Kleywegen heeft de hele maaiveldinrichting aangepakt, met nieuwe opsluitbanden, nieuwe bestrating maar ook een groot deel hergebruikt. In het ontwerp zijn verschillende uitvoeringen opgenomen, die leerzaam zijn voor de scholieren die aan het Mondriaan een infra-gerelateerde opleiding volgen.

Zo kan men ter plekke leren welke vormen van infiltratie er zijn, daartoe zijn er waterbergingskratten geplaatst, infiltratieroosters aangebracht van TTE, er is een WADI en er liggen verschillende verhardingsconstructies.

De bouw- en infraopleidingen moeten in de toekomst ook een plek in de buitenruimte hebben. Daarom heeft RPS in het ontwerp een proeftuin benoemd en heeft het hele buitenterrein een educatieve meerwaarde. Je leert er van alles over klimaatadaptatie, biodiversiteit en energie. De proeftuin is een strook waar je gemakkelijk tegels kunt optillen om bij de onderliggende grond te komen.

 


Nieuw aangebracht groen

Een functioneel leerconcept

Bij alles wat er is aangelegd komen straks QR-codes op bordjes, zodat de leerlingen makkelijk kunnen scannen en zien wat er daar in de grond zit. De kolkleidingen, de kratten en de WADI zijn door Kleywegen aangesloten op het riool.

Alles is door RPS vormgegeven in participatieverband: In nauw overleg met docenten, facilitaire medewerkers en veiligheidsfunctionarissen. De sessies die RPS met hen had zijn omgezet naar een haalbaarheidsstudie, waar dan weer de ontwerpen uit voort zijn gekomen. Het is een functioneel leerconcept geworden.

 


Dronebeelden van de werkzaamheden

 

In het werk treffen we een krattensysteem aan voor waterberging, inclusief de voornoemde WADI. Daarnaast zijn er waterpasserende betontegels toegepast en is er gezorgd voor een biodiverse beplanting. Qua energie is er sprake van een mooie duurzaamheidsmix, met deels hergebruik van bestaande materialen en deels gebruik van gerecycleerde materialen.

ROC Mondriaan Tinwerf is al een locatie dicht bij het OV-halte netwerk. Binnen de locatie is de fietsenstalling verplaatst naar de kelder onder de school en op het maaiveld realiseert Kleywegen voor ROC Mondriaan ook nog een overdekte scooterstalling, alsmede het benodigde hekwerk.

Opdrachtgever:

ROC Mondriaan

Uitvoeringsperiode:

Juli 2021 – November 2021

Expertises:

Bodem & Grondwerk

Locatie:

Tinwerf 10