Door de komst van een nieuw hotel op het Amstel Business park moet het riool omgelegd worden. Het gaat om het verwijderen van 200 meter riolering en het plaatsen van 120 meter nieuwe riolering. Wij hebben diverse werkzaamheden verricht. Voor de nieuwe riolering zijn graafwerkzaamheden uitgevoerd tot circa 3 meter onder maaiveldniveau. Voordat het graven kon plaatsvinden zijn er tijdelijke damwanden ingezet. Vervolgens zijn er deels stalen schroefpalen en deels houten palen aangebracht, waarop het nieuwe riool gelegd kon worden. Dit wordt ook wel onderheid riool genoemd. Vervolgens is alles aangevuld, waarna de damwanden eruit getrokken zijn.

Nelis Infra heeft de houten palen geheid en damwanden getrild met een hoog frequent trilblok, om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk trillingen en schade in de omgeving plaatsvinden. Met trillingsmeters rondom het werkterrein is dit continue gemonitord.