Als onderdeel van het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) wordt het Westland te Moerkapelle door de Gemeente Zuidplas gereconstrueerd en voorzien van een bovengrondse update. In verband met een fietsroute door het projectgebied is goede fasering, bereikbaarheid en communicatie met de omgeving zeer belangrijk. Door het project uit te voeren middels slim bedachte faseringen ondervindt de omgeving de minste hinder en blijft het projectgebied bereikbaar voor hulpdiensten en de vuilophaaldienst.

De werkzaamheden bestaan globaal uit de volgende onderdelen:

  • het opbreken en verwijderen van de bestaande verharding;
  • het aanbrengen van de wegfundering;
  • het gedeeltelijk verwijderen ofwel volschuimen van de bestaande riolering;
  • het vernieuwen van de riolering inclusief kolken;
  • het aanbrengen van nieuwe elementenverharding;
  • het herstellen van straatwerk.