De Nijverheidsbuurt ligt op veengrond. Veengrond is zeer gevoelig voor bodemdaling, waardoor de openbare weg verzakt. Dat betekent dat de weg dusdanig is verzakt, met daaronder het riool, dat dit aan vervanging toe is. Het riool wordt vernieuwd, de weg opgehoogd en er komt nieuwe straatverlichting.

In de nieuwe situatie komen piepschuimplaten onder het wegdek te liggen. Daarmee is een goede fundering gelegd wat in de toekomst verzakkingen en wateroverlast tegengaat.

Het bestaande riool vervangen wij voor een nieuwe gescheiden rioolstelsel. Het regenwater wordt dan afgevoerd naar de sloten en alleen het vuile (afval)water gaat dan naar de rioolzuivering.

De reconstructie van de Nijverheidsbuurt in Zegveld is opgedeeld in fases. Er wordt eerst een tijdelijke ontsluitingsweg aangelegd om het bedrijventerrein bereikbaar te houden. Verwachting is dat de werkzaamheden begin 2019 zijn afgerond. Wij voeren het werk uit in opdracht van de gemeente Woerden.

Voor de grondwerkzaamheden worden bodemsaneringen uitgevoerd conform de BRL 7000 onder protocol 7001 en 7004.