Kerkweg en Eikenlaan te Harmelen:

Faseringstekeningen:

pdf_icoon Fasering Eikenlaan

pdf_icoon Fasering Kerkweg

Voor de reconstructie van de Kerkweg zijn we bij het eerste aansluitpunt op de kruising van de Willem Alexanderlaan een onbekende leiding tegen gekomen. Hierdoor hebben we een stagnatie opgelopen van minimaal anderhalve week. De onbekende leiding hebben we inmiddels verwijderd en wij zijn weer volop aan de gang met de riolering. De stagnatie in de Kerkweg heeft ook consequenties voor de start in de Eikenlaan. Wij willen de overlast tot een minimum beperken en zullen U op de hoogte houden over de voortgang van de werkzaamheden.
Wij vertrouwen erop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien U vragen heeft neem dan gerust contact met ons op.