In Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp heeft kassenbouw ruimte gemaakt voor een recreatie- en natuurgebied van 560 hectare. Voor delen van het gebied heeft Kleywegen een betonnen verkeersbrug, duiker, stuw en een kleine stalen brug gerealiseerd. Binnen een deel van het werk heeft Kleywegen de volledige inrichting en toegankelijkheid voor de fietser en voetganger gerealiseerd door het aanleggen van wandelpaden, fietspaden en bruggen. Voorafgaand aan de werkzaamheden is door Kleywegen ook de bodemsanering uitgevoerd en de asbestresten langs de slootbermen en boerenpaden verwijderd. Daarnaast brengt Kleywegen nieuwe wateromleiding aan. De werkzaamheden hiervoor bestaan uit: het aanbrengen van duikers, realiseren van stuw en verbreden van watergangen, inclusief rietvelden.