In Noordwijkerhout wordt door Gebroeders van Leeuwen boringen gewerkt aan de verbinding tussen twee watergangen. De boring gaat onder een vaart door met een andere waterstand. Om deze boring goed uit te voeren zijn door Kleywegen de benodigde voorzieningen getroffen. Nadat de boring is aangebracht gaat Kleywegen ter plaatse van het in-en uittrede punt een betonnen bak produceren. De betonnen bakken worden geheel in het werk gemaakt. Het ontwerp is in samenwerking met de opdrachtgever ontwikkeld en de werkzaamheden vinden plaats tot eind oktober.