De voormalige Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht is ontwikkeld tot een modern Rijkskantoor. Kleywegen heeft de grondwerkzaamheden voor deze ontwikkeling verzorgd. Dit is inclusief het dichtmaken van de gracht en het aanbrengen van de bouwweg. Voor dit werk is 800 m3 grond en 1.800 ton zand gebruikt.

Doormiddel van betonplaten en legioblocken is de fundatie van een paviljoen aangebracht. Daarnaast is er gewerkt aan de bouw van het toekomstige plein, hier verzorgden wij o.a. de afwatering, keerwanden, rubbergranulaten en de bestrating voor. In het buitengebied zijn het Hwa en Dwa riool aangelegd.

De eerste foto’s weergeven het resultaat, wat is gerealiseerd.