In Utrecht hebben wij voor Van den Heerik Projecten BV het grondwerk uitgevoerd voor een nieuwe laadkuil. Door de aanwezigheid van ernstig verontreinigde grond zijn de werkzaamheden uitgevoerd onder milieukundige begeleiding onder BRL 7000/7001. Projecten met werkzaamheden in verontreinigde grond worden onder strikte voorwaarden van de KIWA en het bevoegd gezag uitgevoerd en worden zorgvuldig en deskundig voorbereid. Na het ontgraven is de gehele put aangevuld met 10 cm¹ zand. De vrijgekomen grond is afgevoerd naar Theo Pouw voor thermische reiniging zodat het later kan worden hergebruikt.