In het Stationsgebied van het nieuwe Centrumgebied Amsterdam-Noord ontgraven wij op de locatie Kavel 1N2 een bouwkuip in opdracht van Heddes Bouw & Ontwikkeling. Op Kavel 1N2 worden in de toekomst huur- en studentenwoningen, een hotel en een 2-laagse parkeergarage gebouwd.

De bouwlocatie ligt naast Station Noord, het beginpunt van de Noord/Zuidlijn, en daarmee zeer centraal. Naast het grote volume brengt de logistiek een uitdaging met zich mee omdat de term ‘bouwen op een postzegel’ ook hier van toepassing is. Voor het uitgraven van de bouwput is rondom stalen damwand aangebracht en zijn de heipalen geslagen.

Voor het ontgraven van de grond op verschillende dieptes wordt er gebruik gemaakt van Topcon 3D-machinebesturing. Hiervoor is er van tevoren een 3D-model gemaakt van de funderingen en kelder met daarin de ontgravingsdieptes. In het scherm van de 3D-machinebesturing zijn ook de vooraf geslagen heipalen geladen. Hiermee wordt de kans op het beschadigen van de heipalen zo klein mogelijk gemaakt.

De eerste werkzaamheden zijn gestart in maart 2019, de verwachte eindoplevering van het project is eind 2021.