In opdracht van de gemeente Woerden verzorgen wij de terreininrichting rondom de nieuwe Scholencluster in Kamerik. In de scholencluster komen twee basisscholen samen onder één dak.

De werkzaamheden omvatten globaal de volgende werkzaamheden:

  • het opschonen van het bestaande terrein
  • het aanbrengen van een kabels en leidingentrac√©
  • het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel
  • het aanbrengen van wegfundering en verhardingen
  • het planten van groenvoorzieningen
  • het plaatsen van openbare verlichting

De buitenruimte wordt gerealiseerd op veen met een zettingsgevoelige samenstelling. Onder de verhardingen en groenvakken wordt hiervoor gebruik gemaakt van lichte ophoogmaterialen zoals EPS, Granulight, bomengranulaat en Yalibims. Een vermindering van gewicht op de ondergrond zorgt voor minder zetting van het veen en dus een langere levensduur van de buitenruimte voor de toekomst.

De buitenruimte van de Scholencluster wordt tegelijk uitgevoerd met de bouw van de Scholencluster. Op deze manier worden het gebouw en de buitenruimte tegelijk opgeleverd.