De Floraweg te Amsterdam wordt opnieuw ingericht tussen de Slijperweg en de Kamperfoelieweg. Wij brengen gefaseerd een nieuwe riolering aan. De werkzaamheden bestaan uit het leggen van een:

  • rioolbuis beton/pvc, rond 500
  • pvc 315/250
  • PE persleiding 160

Daarnaast wordt het oude riool verwijderd en op de kritische plekken vol geschuimd.

Eind juli is het werk gereed. Vanwege deze strakke planning, vindt er veel afstemming met onze opdrachtgever Waternet en met de andere aanwezige aannemers (van bovengrondse inrichting) plaats. Wij zorgen er voor dat het werk in de beperkte tijd correct wordt uitgevoerd. Vanwege de vele aanwezige nutsvoorzieningen in de ondergrond houden wij ook rekening met onvoorziene omstandigheden. In samenspraak met opdrachtgever Waternet en de andere aannemers ontstaat er eenvoudig ter plekke een passende oplossing.

Voor de grondwerkzaamheden worden bodemsaneringen uitgevoerd conform de BRL 7000 onder protocol 7001 en 7004.