Natuur en recreatie gaan vaak samen.

Wandelpaden door natuurgebieden, wateroppervlaktes met vegetatie geschikt voor diverse vogelsoorten: allemaal aan de orde van de dag om de verstedelijking in ons land een gezond tegenwicht te bieden.

Veel projecten uitgevoerd door Kleywegen BV zijn verbonden met dit fenomeen.
In alle aspecten van de uitvoering houden wij rekening met de balans tussen mens en natuur.

Inmiddels kunnen wij met onze kennis op dit gebied putten uit ruime ervaring met natuur en recreatieprojecten.