Opdrachtgever:

Gemeente Woerden

Locatie:

Nijverheidsbuurt, Zegveld

Uitvoeringsperiode:

2018 – 2019

Expertises:

rioolreconstructie, wegreconstructie, bodemsanering, slappe bodem

Industrieterrein nijverheidsbuurt, Zegveld.

Wateroverlast, slechte wegen, parkeerproblemen en klagende ondernemers. Dat typeerde het bedrijventerrein Nijverheidsbuurt in Zegveld. Hoogste tijd voor een opfrisbeurt! Gemeente Woerden ging met de ondernemers om tafel en gaf opdracht voor een reconstructie van het terrein. Met onze ervaring en kennis over de veenbodem hebben wij een duurzame reconstructie uitgevoerd. Het terrein is de komende 40 jaar beschermt tegen de effecten van bodemdaling. De wateroverlast is verholpen met de aanleg van een nieuw gescheiden riool. De slechte wegen zijn vervangen waarbij een slimme fundering is aangelegd om problemen in de toekomst te voorkomen. En met de aanleg van extra parkeerplaatsen, kan iedereen ook zijn auto weer netjes parkeren. Het bedrijventerrein Nijverheidsbuurt in Zegveld is weer een visitekaartje!