Het verzetten van grote hoeveelheden grond behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden.

Hierbij gaat het om het bouwrijp/woonrijp maken van uiteenlopende locaties zoals het uitgraven van parkeergarages, tunnels en bouwputten en het opbrengen van zand. Ons grondverzetmaterieel wordt bediend door ervaren en geschoold personeel.

Wilt u meer weten over saneringen?
Ook deze zijn een onderdeel van onze werkzaamheden.