Grondig vakwerk de Os in Amsterdam

Kleywegen heeft het grondwerk en nieuwe riolering in orde gemaakt, de bouwplaats ingericht en de uiteindelijke inrichting van het terrein gerealiseerd. De expeditiestraat, een inpandige binnenstraat, is medio juni afgerond. Naast de bereikbaarheid en beperkte beschikbare ruimte, vormde het feit dat de woningen tijdens de werkzaamheden bewoond bleven een interessante uitdaging.

Directeur Jelle van der Kleij en uitvoerder Krijn Zandwijk: “Voor de realisatie van de expeditiestraat is een torenkraan ingezet. Dat lijkt wellicht niet meteen een voor de hand liggende keuze, maar bleek toch effectiever. In projecten als deze, waar verschillende belangen en uitdagingen bestaan, zijn korte lijnen en nauw overleg noodzakelijk. De manier waarop een project tot stand komt is haast nog belangrijker dan het werk zelf.”

Risicodragend

Kleywegen BV is risicodragend partner voor inrichting en reconstructie van de buitenruimte en levert maatwerk voor alle bodemkwaliteit en infragerelateerde vraagstukken. “Met Heddes Bouw & Ontwikkeling vormen we een natuurlijke match. We delen dezelfde drive, manier van aanvliegen en van samenwerken. Dat levert wederzijds vertrouwen op, wat maakt dat dit type projecten vlot en vakkundig opgeleverd kunnen worden.”

Opdrachtgever:

De Os

Uitvoeringsperiode:

Expertises:

Grondwerk

Locatie:

Amsterdam