Bewust omgaan met het milieu leidt onder andere tot het saneren van vervuilde grond, voordat er een nieuwe bestemming aan die grond gegeven kan worden.

Kleywegen BV is deskundige bij het uitvoeren van bodemsanering.
Wij bieden een complete projectaanpak:

  • Aanvragen van benodigde vergunningen
  • Ontgraven en afvoeren
  • Isoleren
  • Reinigen
  • Herstellen

Kleywegen BV is BRL7000 gecertificeerd