In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt het stuwtje bij Kortrijk in Breukelen gerenoveerd.

Door een tijdelijke kering aan te brengen kunnen we de stuw herstellen en een kunststof vispassage aanbrengen. Boven- en benedenstrooms van de stuw wordt een nieuwe beschoeiing aangebracht.