Bij Blokhuisbrug in Woerden, langs de Grecht, is een nieuwe kademuur geplaatst. De oude gemetselde muur was op een aantal punten niet meer sterk genoeg. De nieuwe kademuur bestaat uit damwanden die via pontons vanaf het water zijn geplaatst. Als laatste zijn er nieuwe sluisdeuren geplaatst. Om te zorgen dat de sluisdeuren goed dicht kunnen gaan, is de bodem door een team van duikers “schoongemaakt”.

De volledige uitvoering en coördinatie van dit project heeft Kleywegen verzorgd.