Het terrein rondom het zorgcentrum Maria Oord in Vinkeveen wordt aangepakt. De werkzaamheden bestaan uit:

–        het verwijderen en vernieuwen van alle rioleringen

–        het aanleggen van nieuwe drainage

–        het aanbrengen van fundering en verharding

Het zorgcentrum is gelegen in het veenweidengebied naast de Vinkeveense plassen. Dit is een gebied dat vochtig en drassig is. Met onze werkzaamheden moeten wij hier rekening mee houden. Dit doen wij door dagelijks de situatie te monitoren